Sluit

Wat doen we?

Via een gespecialiseerd onderzoeksteam krijgen we zicht op de hulpvraag en de problematiek van de cliënt. In samenspraak met de cliënt en zijn omgeving stellen we een behandelplan op maat op.

Tijdens de therapie werkt het multidisciplinair team samen met de cliënt en zijn omgeving, om zoveel mogelijk antwoorden te bieden op de verschillende hulpvragen.

Het team stimuleert de ontwikkeling van iedere cliënt via gespecialiseerde therapie om op deze manier de kwaliteit van leven van iedere cliënt te verhogen.

Naast het therapeutisch werken met de cliënt, wordt ook gewerkt met de directe omgeving van de cliënt, zodat de omgeving voldoende houvast heeft om ondersteunend om te gaan met de cliënt. 

Missie

 • Het CAR Overleie wil kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie op maat bieden aan kinderen en volwassenen.
 • Het CAR richt zich naar de totale persoonlijkheid van het kind of de volwassene en heeft ruime aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden, maximale zelfstandigheid en integratie.
 • Onze therapie is gestuurd vanuit een grote professionaliteit en een dynamische teamwerking.

Visie

 • We willen streven naar een integrale aanpak op maat waarbij we de cliënt in zijn totaliteit als persoon en in zijn netwerk bekijken.
 • We willen een regionaal hooggespecialiseerd onderzoeks- en behandelingscentrum zijn.
 • We zijn alert voor nieuwe ontwikkelingen en zijn continu gericht op verbetering.
 • We baseren ons op een dynamische teamwerking.
 • We willen nauw samenwerken met de gebruiker en het netwerk (gezin, school, CLB, artsen, verwijzers, werk) In functie van een kwaliteitsvolle revalidatie.
 • We streven naar een continu overleg met de gebruiker en zijn omgeving.
 • We kenmerken ons handelen door een groot vertrouwen in elkaars professionele deskundigheid en een duidelijke planmatigheid.

Waarden

 • We respecteren het unieke van elke gebruiker en zijn omgeving.
 • We geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elke gebruiker en zijn omgeving.
 • We hebben respect voor culturele, filosofische waarden van elke gebruiker vanuit een brede pluralistische kijk.
 • We respecteren de privacy en de inspraak van elke gebruiker en zijn omgeving.