Sluit

NAH - Cognitieve groep

Naam groepstherapie

 • Cognitieve groep: voor personen met cognitieve stoornissen na NAH.

 

Doelgroep/leeftijd

 • Deze groepstherapie richt zich tot personen met moeilijkheden op vlak van het cognitief functioneren, zoals problemen met de aandacht, het geheugen, visueel-ruimtelijke functies of executieve functies. 
 • De deelnemers worden geselecteerd omdat uit neuropsychologisch onderzoek blijkt dat er stoornissen zijn en omdat zij zelf (of de omgeving) cognitieve klachten rapporteren en een cognitieve hulpvraag stellen.

 

Doelstellingen

 • Inzicht bijbrengen in de cognitieve problematiek
 • Stimuleren van de cognitieve functies.
 • Strategieën aanleren om de cognitieve problemen zo goed mogelijk te omzeilen en de mogelijkheden op efficiënte wijze te ontplooien.
 • De aangebrachte strategieën leren toepassen in het dagelijks leven.
 • Lotgenotencontact

 

Programma

 • Psycho-educatie
 • Ervaringsoefeningen: pen- en papiertaken, spel, doe-opdrachten
 • Aanleren en toepassen van strategieën.
 • Transfer naar thuisomgeving via thuisopdrachten
 • Partnerbegeleiding

 

Praktisch

 • Wekelijks op dinsdag van 9u tot 10.30u 
 • Deze training wordt tijdens het schooljaar in modules gegeven; het aanbod is afhankelijk van de groepssamenstelling en specifieke nood aan therapie: aandachtsmodule 12-tal weken; geheugenmodule 12-tal weken; executieve module 12-tal weken.  
 • In schoolvakanties gaat deze groep niet door; dan wordt een nieuwe selectie van kandidaten gemaakt via neuropsychologisch onderzoek voor de volgende module.