Sluit

Kinderen met ADHD

Soms kunnen kinderen of jongeren moeilijk opletten of zich moeilijk concentreren. Soms worden ze als erg druk en storend ervaren.

 

Iedereen is wel eens afgeleid of onrustig en dat is heel normaal, maar als het je voortdurend in moeilijkheden brengt en het maakt dat de gewone dingen die van jou verwacht worden steeds in het honderd lopen, dan kan het ook zijn dat je “ADHD” hebt: een aandachts- en/of hyperactiviteitsprobleem en dat je hulp kan gebruiken.

 

Als er ernstige aandachts- en hyperactiviteitsproblemen zijn, zijn er vaak negatieve gevolgen op verschillende levensdomeinen (thuis, op school, in de vrije tijd) en komt de ontwikkeling van een positief zelfbeeld in het gedrang.

Behandeling van ADHD - 3 pijlers:

 

 1. Psycho-educatie: we leren het kind, de ouders en zijn omgeving wat ADHD is, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe ze er best mee om kunnen gaan.
 2. Gedragsinterventie: we leren het kind strategieën aan in verschillende situaties en we gaan samen met ouders op zoek naar gepaste opvoedingsstrategieën.
 3. Medicatie: medicatie kan worden opgestart als bovenstaande interventies onvoldoende ondersteunend zijn voor het kind en zijn omgeving.

Een positief opvoedingsklimaat creëren aan de hand van psycho-educatie en gedragsaanpak zijn fundamenteel om positieve effecten op lange termijn te stimuleren en bijkomende problemen te voorkomen. 

 

Aandacht

Kinderen met AD(H)D hebben problemen met het volhouden van hun aandacht. Ze zijn sterk afleidbaar en hebben vaak ook moeite met plannen en organiseren. Opdrachten die een langere denkinspanning vragen, verlopen dan ook moeizamer of worden snel als saai omschreven. 

Doordat de concentratie bij deze kinderen verstoord is, worden ze geconfronteerd met falen. Ondanks hun positieve ingsteldheid lukt het hen vaak niet een opdracht tot een goed einde te brengen.

 

Aandachtsproblemen kunnen zich op vele manieren uiten:

 

 • 'stomme' fouten in het schoolwerk
 • dromerig en sloom zijn
 • niet afwerken van klusjes en met verschillende zaken tegelijkertijd bezig zijn
 • niet op tijd klaar zijn
 • weigeren huiswerk te maken
 • .....

Hyperactiviteit

Hyperactiviteit verwijst naar overmatig bewegen. Overmatig bewegen kan zowel grofmotorisch (lopen, springen, klimmen,wiebelen,....)  als fijnmotorisch zijn (prutsen). Overbeweeglijke kinderen hebben het moeilijk om rustig met iets bezig te zijn en verkiezen drukke en hevige activiteiten. Bij deze kinderen is er wel altijd iets in beweging ook al zijn ze zich hier niet altijd bewust van. De omgeving daarentegen ervaart hun drukte wel als storend. 

 

Onder hyperactiviteit vallen oa. volgende symptomen:

 

 • onrustig bewegen met handen of voeten
 • wiebelen op de stoel
 • niet in staat rustig te spelen (uitgezonderd computerspelletjes en TV)
 • steeds in de weer, niet tot rust komen
 • veel praten
 • ....

Impulsiviteit

Kinderen die impulsief zijn, doen eerst iets vooraleer ze gaan denken. Ze brengen zichzelf daar mee in moeilijkheden of zelfs in gevaar. Ze hebben weinig geduld en alles gebeurt het liefst snel en het liefst ook nu. Ze kunnen moeilijk hun beurt afwachten en lijken hierdoor vaak onbeleefd en soms egoïstisch.

 

Onder impulsiviteit zien we oa. volgende gedragingen:

 

 • loopt van zijn stoel weg ook al wordt er verwacht te blijven zitten
 • roept het antwoord in de klas voor de vraag volledig gesteld is
 • onderbreekt anderen in gesprek
 • heeft moeite om beurt af te wachten
 • gebruikt ongevraagd spullen van anderen
 • ....