Sluit

Afronden therapie

Op regelmatige tijdstippen evalueert het behandelend team en de cliënt of de doelstellingen bereikt worden.

 

Zodra het behandelende team of de cliënt oordeelt dat er voldoende antwoord gegeven werd op de hulpvragen en/of multidisciplinaire therapie niet meer noodzakelijk of wenselijk is, wordt de therapie afgerond.

De therapie kan op elk moment stopgezet worden door zowel de cliënt als het behandelend team.

 

Redenen om therapie af te ronden kunnen zijn:

  • er werd voldoende antwoord geboden op de hulpvragen
  • er zijn geen verdere hulpvragen
  • de cliënt en zijn omgeving voelen zich sterk genoeg om de toekomst tegemoet te gaan en eventuele toekomstige uitdagingen aan te kunnen
  • de verdere therapeutische begeleiding kan door een privé therapeut opgenomen worden en begeleiding binnen een ambulante multidisciplinaire setting is niet langer noodzakelijk
  • het behandelend team is van oordeel dat onze vorm van hulpverlening niet de meest geschikte is en vindt een verwijzing noodzakelijk
  • er zijn veelvuldige afwezigheden waardoor de therapie niet kan beklijven
  • ....