Sluit

Verwijzing

De cliënt wordt verwezen naar ons centrum door een arts, een CLB-medewerker, een privé-therapeut omdat er:

  • een vermoeden is van een ontwikkelingsstoornis, NAH of gehoorstoornis
  • nood is aan multidisciplinaire diagnostiek en ambulante therapie
  • nood is aan cognitieve revalidatie na een NAH
  • gespecialiseerde therapie nodig is als antwoord op een hulpvraag
  • ...